Registreren

Het Vrijwilligerspunt Gent is een stedelijke dienstverlening van de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen.

Persoonlijke dienstverlening

Het Vrijwilligerspunt Gent zet de deuren open voor (kandidaat) vrijwilligers, die vragen hebben over vrijwilligerswerk. Ook kan u er terecht voor een begeleiding op maat in uw zoektocht naar vrijwilligerswerk in Gent.

Op volgende momenten kan u zonder afspraak langskomen:
- maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur
- vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur

Website

Alle Gentse vrijwilligersorganisaties krijgen een plek op deze website, over alle sectoren heen, ten voordele van alle doelgroepen.

Met dit digitaal platform wenst Stad Gent enerzijds het aanbod van vrijwilligerswerk in Gent te bundelen, anderzijds essentiële informatie over vrijwilligerswerk aan te reiken (denk onder meer aan het wettelijk kader, een kalender, een nieuwsrubriek).